Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ТРЕСТ КИЇВСПЕЦБУД» (далі за текстом –Товариство)

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04012744 ,

місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Спаська, 31-Б,

тел. (044) 417-81-56, 417-81-06

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться:

«23» травня 2012 року о 19:00 год.

за адресою: м. Київ, вул. Спаська, 31-Б, кім.302.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників здійснюватиметься з18:00 год.до18:45 год. за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах складатиметься станом на 24 год. 17.05.2012 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів.
  2. Відкликання голови та членів наглядової ради.
  3. Обрання членів наглядової ради.
  4. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які мають бути укладені з головою та членами наглядової ради.
  5. Уповноваження особи на підписання договорів з головою та членами наглядової ради.
  6. Затвердження окремих рішень наглядової ради, що були прийняті протягом 2011 року.

Для участі в Загальних Зборах акціонерам необхідно мати паспорт, уповноваженим представникам акціонерів - паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на Загальних Зборах, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства.

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами підготовки до загальних зборів звернувшись за адресою Товариства, в робочі дні та в робочі години кім.206. Відповідальна особа – заступник генерального директора з економічних питань (тел.(044)425-69-75). Акціонери мають право вносити свої пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень не пізніше ніж за 20 днів до їх проведення, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Генеральний директор С.І.Борисенко

<< Назад

сайт создан компанией сайт разработан компанией Эффект