Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство «Трест Київспецбуд»
  2. Код за ЄДРПОУ 04012744
  3. Місцезнаходження 04070 Київ Спаська, 31-Б
  4. Міжміський код, телефон та факс (044)425-01-89 (044)417-75-18
  5. Електронна поштова адреса tksb@ukr.net
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.tksb.kiev.ua
  7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення.

    Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Загальними зборами акціонерів ПАТ "Трест Київспецбуд" від 24.04.2015 року прийнято рішення про звільнення Голови та Членів Наглядової ради. Звільнення посадових осіб виконано на підставі рішення акціонерів, Протокол №20 від 24.04.2015 року.

Посадова особа ТОВ "АММА КБ" в особі представника юридичної особи Борисенко Ганни Іванівни (код ЄДРПОУ 34352921), яка займала посаду Голова Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 51,3459%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 707540,75 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Загальними зборами акціонерів обрано новий склад наглядової ради.

Посадова особа ПАТ "ХК "Київміськбуд" (код ЄДРПОУ 3527052) яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 25,0001%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 344498,25 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Загальними зборами акціонерів обрано новий склад Наглядової ради.

Посадова особа Кириченко Оксана Станіславівна (паспорт: серія СН номер 846978 виданий 26.06.1998 р. Печерським РУГУ МВС України в м. Києві), яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,1089%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 1500 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Загальними зборами акціонерів обрано новий склад Наглядової ради.

Посадова особа Борисенко Іван Семенович (паспорт: серія СН номер 360040 виданий 10.12.1996 р. Дніпровським РУГУ МВС України в м. Києві), яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки . Загальними зборами акціонерів обрано новий склад Наглядової ради.

Посадова особа ПрАТ "Сучасне будівництво" (код ЄДРОПУ 32448920 ), яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 22,61%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 311584,5 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки . Загальними зборами акціонерів  обрано новий склад Наглядової ради.

Загальними зборами акціонерів ПАТ "Трест Київспецбуд" від 24.04.2015 року обрано Членів Наглядової ради. Призначення посадових осіб виконано на підставі рішення акціонерів, Протокол №20 від 24.04.2015 року.

Посадова особа ТОВ "АММА КБ" (код ЄДРПОУ 34352921), призначена на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 51,3459%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 707540,75 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "АММА КБ" є юридичною особою. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 2830163 акцій.

Посадова особа ПАТ "ХК "Київміськбуд"  (код ЄДРПОУ 23527052), призначена на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 25,%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 344498,25 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "ХК "Київміськбуд" є юридичною особою. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1377993 акцій.

Посадова особа Приватне акціонерне товариство "Сучасне будівництво" (код ЄДРПОУ 32448920), призначена на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 22,6114%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 311584,5 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки . Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПрАТ "Сучасне будівництво" є юридичною особою. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1246338 акцій.

Посадова особа ТОВ "АММА КБ" (код ЄДРПОУ 34352921), призначена на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 51,3459%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 707540,75 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки . Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "АММА КБ" є юридичною особою. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 2830163 акцій.

Посадова особа ТОВ "АММА КБ" (код ЄДРПОУ 34352921), призначена на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 51,3459%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 707540,75 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки . Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "АММА КБ" є юридичною особою. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 2830163 акцій.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Генеральний директор
Борисенко С.І.
27.04.2015

<< Назад

сайт создан компанией сайт разработан компанией Эффект