Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство «Трест Київспецбуд»
  2. Код за ЄДРПОУ 04012744
  3. Місцезнаходження 04070 Київ Спаська, 31-Б
  4. Міжміський код, телефон та факс (044) 425-01-89 (044) 417-75-18
  5. Електронна поштова адреса tksb@ukr.net
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.tksb.kiev.ua
  7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення
    Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рішення про призначення прийнято на засіданні Наглядової ради ПАТ "Трест Київспецбуд" 31.07.2015 року.

Призначення посадової особи виконано на підставі рішення членів Наглядової ради ПАТ "Трест Київспецбуд" (протокол №1 від 31.07.2015 року)

Посадова особа Борисенко Ганна Іванівни, в особі уповноваженого представника юридичної особи ТОВ "АММА КБ" код ЄДРПОУ 34352921, (паспорт: серія МЕ номер 355598 виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м.Києві виданий 25.12.2003 р. ), призначена на посаду Голова Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради ПАТ "Трест Київспецбуд" з 28.02.2012 року

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Рішення про продовження терміну повноважень Генерального директора прийнято на засіданні Наглядової ради ПАТ "Трест Київспецбуд" 31.07.2015 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі рішення членів Наглядової ради (протокол №1 від 31.07.2015 року)

Посадова особа Борисенко Семен Іванович (паспорт: серія СН номер 360056 виданий 10.12.1996 р. Дніпровським РУ ГУ МВС України в м.Києві), продовжено термін повноважень на посаді Генерального директора на 4 роки.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,1198%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 1650,25 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 4 роки

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Генеральний директор ПАТ "Трест Київспецбуд"

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 6601 акцій.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Генеральний директор Борисенко С.І.

<< Назад

сайт создан компанией сайт разработан компанией Эффект