Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство «Трест Київспецбуд»
  2. Код за ЄДРПОУ 04012744
  3. Місцезнаходження 04070 Київ Спаська, 31-Б
  4. Міжміський код, телефон та факс (044) 425-01-89 (044) 425-26-09
  5. Електронна поштова адреса tksb@ukr.net
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.tksb.kiev.ua
  7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення
    Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рішення про звільнення прийнято на засіданні Наглядової ради ПАТ "Трест Київспецбуд" 11.11.2015 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення членів Наглядової ради ПАТ "Трест Київспецбуд" (протокол №2 від 11.11.2015 року).

Посадова особа Борисенко Ганна Іванівна (паспорт: серія МЕ номер 355598 виданий 25.12.2003 р. Шевченківським РУ ГУ МВС України в м.Києві), яка займала посаду Голова Наглядової ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки 3 місяці

Рішення про призначення прийнято на засідання Наглядової ради ПАТ "Трест Київспецбуд" 11.11.2015 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі рішення членів Наглядової ради ПАТ "Трест Київспецбуд" (протокол №2 від 11.11.2015 року).

Посадова особа Мартинюк Станіслав Михайлович (паспорт: серія СН номер 846977 виданий 26.06.1998 р. Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києві), призначена на посаду Голова Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради ПАТ "Деревообробний комбінат №7"

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Генеральний директор Борисенко С.І.

<< Назад

сайт создан компанией сайт разработан компанией Эффект