Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ КИЇВСПЕЦБУД"
  2. Код за ЄДРПОУ 04012744
  3. Місцезнаходження 04070 Київ Спаська, 31 Б
  4. Міжміський код, телефон та факс (044)425-01-89 (044)425-26-09
  5. Електронна поштова адреса tksb@ukr.net
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.tksb.kiev.ua
  7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення
    Відомості про зміну типу акціонерного товариства

II. Текст повідомлення

Дата прийняття рішення: 26.04.2017;

Найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв відповідне рішення: Загальні збори акціонерів;

Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР: 28.04.2017;

Повне найменування акціонерного товариства до зміни: Публічне акціонерне товариство "Трест Київспецбуд";

Повне найменування акціонерного товариства після зміни: Приватне акціонерне товариство "Трест Київспецбуд".

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Генеральний директор Борисенко С.І.

<< Назад

сайт создан компанией сайт разработан компанией Эффект