Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство «Трест Київспецбуд»
  2. Код за ЄДРПОУ 04012744
  3. Місцезнаходження 04070 Київ Спаська, 31-Б
  4. Міжміський код, телефон та факс (044)425-01-89 (044)425-26-09
  5. Електронна поштова адреса tksb@ukr.net
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.tksb.kiev.ua
  7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення
    Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ " Трест Київспецбуд"  26.04.2016 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення акціонерів, Протокол №21 від 26.04.2016 року.
Посадова особа ПАТ "ХК "Київміськбуд"  (код ЄДРПОУ 23527052), яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 25%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 25%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадові злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ " Трест Київспецбуд"  26.04.2016 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення акціонерів, Протокол №21 від 26.04.2016 року.

Посадова особа ПрАТ "Сучасне будівництво" (код ЄДРПОУ 32448920), яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 22,611%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 22,611%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадові злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "Трест Київспецбуд" 26.04.2016 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення акціонерів, Протокол №21 від 26.04.2016.

Посадова особа Мартинюк Станіслав Михайлович (паспорт: серія СН номер 846977 виданий 26.06.1998 р.

Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києві), яка займала посаду Голова Наглядової ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.

Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "Трест Київспецбуд"  26.04.2016 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі рішення акціонерів, протокол №21 від 26.04.2016 року

Посадова особа ПАТ "ХК "Київміськбуд"  (код ЄДРПОУ 23527052), призначена на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 25,%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 25%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 1 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "ХК "Київміськбуд" є юридичною особою.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1377993 акцій.

Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "Трест Київспецбуд" 26.04.2016 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі рішення акціонерів, Протокол №21 від 26.04.16.

Посадова особа Черненко Юлія Сергіївна (паспорт: серія КМ номер 469983 виданий 22.07.2007 р.

22.07.2007 р. Миколаївським РВ ГУ МВС України в Одеській обл.), призначена на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 1 рік

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ): з 18.07.2012 – генеральний директор ТОВ «Юридична фінансова компанія», з 03.02.2014 – генеральний директор ТОВ «ТЕКТ-КАПІТАЛ» , з 03.06.14 – директор ТОВ «Авант Гард», з 28.07.14 - тимчасово виконуюча обов’язки Директор ПрАТ “Сучасне будівництво», з 22.03. 016 року Директор ТОВ «Родфікс»

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ " Трест Київспецбуд"  26.04.2016 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення акціонерів, Протокол №21 від 26.04.2016 року.

Посадова особа ТОВ "АММА КБ" (код ЄДРПОУ 34352921), яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 51,3459%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 51,3459%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ " Трест Київспецбуд"  26.04.2016 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення акціонерів, Протокол №21 від 26.04.2016 року.
Посадова особа ТОВ "АММА КБ" (код ЄДРПОУ 34352921), яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 51,3459%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 51,3459%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.

Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "Трест Київспецбуд"  26.04.2016 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі рішення акціонерів, Протокол №21 від 26.04.2016 р.

Посадова особа Галабудський Ігор Ігоревич (паспорт: особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), призначена на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 1 рік.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: юрисконсульт ТОВ "Нюанс-де-Юре" , юрисконсульт ТОВ "Юридична компанія братів Коваленків".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "Трест Київспецбуд" 26.04.2016 р. На засідання Наглядової ради 26.04.16 року обрано Головою Наглядової ради.

Призначення посадової особи виконано на підставі рішення акціонерів - Протокол №21 від 26.04.2016 року та рішення Наглядової ради - Протокол №1 від 26.04.2016 року.

Посадова особа Мартинюк Станіслав Михайлович (паспорт: серія СН номер 846977 виданий 26.06.1998 р. Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києві), призначена на посаду Голова Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 1 рік .

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради ПАТ «Трест Київспецбуд» , Голова Наглядової ради ПАТ «Деревообробний комбінат №7».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "Трест Київспецбуд" 26.04.2016 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі рішення акціонерів, Протокол №21 від 26.04.2016 року.

Посадова особа Філоненко Світлана Арсентіївна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), призначена на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 1 рік

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ «СОЛСТРО», консультант з ефективності та розвитку будівельної діяльності, «Асоціація Солстрой плюс» помічник президента

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Генеральний директор Борисенко С.І.

<< Назад

сайт создан компанией сайт разработан компанией Эффект