Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство "Трест Київспецбуд"
  2. Код за ЄДРПОУ 04012744
  3. Місцезнаходження 04070 м.Київ Спаська, 31-Б
  4. Міжміський код, телефон та факс (044)425-01-89 (044)417-75-18
  5. Електронна поштова адреса tksb@tksb.kiev.ua
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.tksb.kiev.ua
  7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення
    Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "Трест Київспецбуд" 26.04.2017 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення акціонерів, Протокол №22 від 26.04.2017 року

Посадова особа Крамар Світлана Павлівна (паспорт: серія д/н номер д/н виданий  р. особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Голова Ревізійної комісії, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "Трест Київспецбуд" 26.04.2017 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення акціонерів, Протокол №22 від 26.04.2017 року

Посадова особа Сович Віра Петрівна (паспорт: серія д/н номер д/н виданий  р. особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0011%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,0011%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "Трест Київспецбуд" 26.04.2017 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення акціонерів, Протокол №22 від 26.04.2017 року

Посадова особа Діденко Наталія В'ячеславівна (паспорт: серія д/н номер д/н виданий  р. особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.

Рішення про призначення прийнято черговими загальними зборами акціонерів ПАТ "Трест Київспецбуд" 26.04.2017р.  (Протокол №22 від 26.04.2017р.) обрано (кумулятивним голосуванням) членів Ревізійної комісії.

Призначення посадової особи виконано на підставі рішення акціонерів (Протокол №22 від 26.04.2017р.) та Рішенням членів Ревізійної комісії (Протокол №1 від 26.04.2017р).

Посадова особа Крамар Світлана Павлівна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), призначена на посаду Голова Ревізійної комісії.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 3 роки

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:  Головний спеціаліст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності ПАТ «Трест Київспецбуд», заступник директора ТОВ «БІСАБІ»
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0

Рішення про призначення прийнято черговими загальними зборами акціонерів ПАТ "Трест Київспецбуд" 26.04.2017р.  (Протокол №22 від 26.04.2017р.) обрано (кумулятивним голосуванням) членів Ревізійної комісії.

Призначення посадової особи виконано на підставі рішення акціонерів (Протокол №22 від 26.04.2017р.)
Посадова особа Сович Віра Петрівна (паспорт: серія д/н номер д/н виданий  р. особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), призначена на посаду Член Ревізійної комісії.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0011%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,0011%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Начальник відділу кадрів ПАТ "Трест Київспецбуд"

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 56 простих іменних акцій.

Рішення про призначення прийнято черговими загальними зборами акціонерів ПАТ "Трест Київспецбуд" 26.04.2017р.  (Протокол №22 від 26.04.2017р.) обрано (кумулятивним голосуванням) членів Ревізійної комісії.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення акціонерів (Протокол №22 від 26.04.2017р.)

Посадова особа Петенко Катерина Миколаївна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), призначена на посаду члена Ревізійної комісії.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 3 роки

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:  начальник виробничо-кошторисного відділу ПАТ «Трест Київспецбуд»

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Генеральний директор Борисенко С.І.

<< Назад

сайт создан компанией сайт разработан компанией Эффект