Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство "Трест Київспецбуд"
  2. Код за ЄДРПОУ 04012744
  3. Місцезнаходження 04070 м.Київ Спаська, 31-Б
  4. Міжміський код, телефон та факс (044)425-01-89 (044)417-75-18
  5. Електронна поштова адреса tksb@tksb.kiev.ua
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.tksb.kiev.ua
  7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення.

    Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Черговими загальними зборами акціонерів ПАТ "Трест Київспецбуд" 24 квітня 2014 року (Протокол №19 від 24.04.2014р) прийнято рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови та Членів Ревізійної комісії. Звільнення посадових осіб Голови та Членів Ревізійної комісії виконано на підставі рішення акціонерів (Протокол №19 від 24.04.2014 р.):

Посадова особа Доценко Михайло Миколайович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Голова Ревізійної комісії, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0014%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. Черговими загальними зборами акціонерів обрано новий склад Ревізійної комісії.

Посадова особа Сукур Ольга Іванівна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Черговими річними загальними зборами акціонерів обрано новий склад Ревізійної комісії.

Посадова особа Самсонова Наталія Федорівна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. Черговими річними загальними зборами акціонерів обрано новий склад Ревізійної комісії.

Рішення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Трест Київспецбуд» 24 квітня 2014 року (Протокол №19 від 24.04.2014р.) обрано (кумулятивним голосуванням) Членів Ревізійної комісії. Призначення посадових осіб членів ревізійної комісії виконано на підставі рішення акціонерів  (Протокол №19 від 24.04.2014р.).

Посадова особа Крамар Світлана Павлівна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), призначена на посаду Голова Ревізійної комісії на підставі Рішення членів Ревізійної комісії (Протокол №1 від 24.04.2014р.). Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:  Головний спеціаліст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності ПАТ «Трест Київспецбуд», заступник директора ТОВ «БІСАБІ» Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Посадова особа Сович Віра Петрівна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), призначена на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0011%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Начальник відділу кадрів ПАТ«Трест Київспецбуд», голова профспілкової організації ПАТ«Трест Київспецбуд». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 56 простих іменних акцій.

Посадова особа Діденко Наталія В'ячеславівна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), призначена на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Начальник відділу охорони праці та навколишнього середовища ПАТ «Трест Київспецбуд»,ТОВ «Зовнішні мережі- Київспецбуд» начальник відділу кадрів, ГРС «Галагани» головний бухгалтер, ПАТ «Трест Київспецбуд» кур’єр, ТОВ «Перший трубний завод» інспектор відділу кадрів. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Генеральний директор Борисенко С.І.   25.04.2014

<< Назад

сайт создан компанией сайт разработан компанией Эффект