Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента
Публічне акціонерне товариство "Трест Київспецбуд"

1.2. Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
04012744

1.4. Місцезнаходження емітента
04070 м. Київ Спаська, 31-Б

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(044) 417-81-56; (044) 417-75-18

1.6. Електронна поштова адреса емітента
ksb@ksb.kiev.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
д/н

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення.
Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

Рішення про звільнення прийнято наглядовою радою ПАТ "Трест Київспецбуд" (далі - Товариство), (Протокол № 9 від 19.05.2011 р.).

Звільнення посадової особи виконано на підставі письмового повідомлення від акціонера - юридичної особи - члена наглядової ради Товариства - АТ ХК "Київміськбуд" про призначення (заміну) представника, довіреності на представника та наказу про скасування довіреності на Жука А.К.

Посадова особа Жук Андрій Костянтинович (Паспорт: серія СО номер 329604 виданий 13.02.2000 р. Печерським РУГУ МВС України в м. Києві), яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 23 дні.

На дану посаду призначено начальника управління корпоративної політики АТ ХК "Київміськбуд" Поддубну Олену Вікторівну.

Рішення про призначення прийнято наглядовою радою ПАТ "Трест Київспецбуд" (далі -Товариство), (Протокол № 9 від 19.05.2011 р.).

Призначення посадової особи виконано на підставі письмового повідомлення від акціонера - юридичної особи - члена наглядової ради Товариства - АТ ХК "Київміськбуд" (Вх. № 108 від 19.05.2011 р.) про призначення представника та довіреності, виданої представнику акціонером - юридичною особою - членом наглядової ради Товариства - АТ ХК "Київміськбуд".

Посадова особа Поддубна Олена Вікторівна (Паспорт: серія ЕС номер 669470 виданий 05.06.1998 р. Центральним РВ Сімферопольського МУГУ МВС України в Криму), призначена на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Завідуючий сектором  корпоративного права та цінних паперів юридичної фірми "Салком".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2.
Перший заступник генерального
директораАлієв Е.Х.
  (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
  М. П. 23.05.2011 р.
(дата)

сайт создан компанией сайт разработан компанией Эффект