Особлива інформація про Товариство згідно з вимогами законодавства


ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Дата вчинення дії: 19.04.2011р.

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів Товариства 19.04.2011р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №15 від 19.04.2011р.), в зв'язку з вимогою Закону України "Про акціонерні товариства" про обрання наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.


Посадова особа Борисенко Семен Іванович (Паспорт: серія СН номер 360056 виданий 10.12.1996 р. Дніпровським РУГУ МВС України в м. Києві), яка займала посаду Голова наглядової ради, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,1198%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
На дану посаду загальними зборами акціонерів (Протокол №15 від 19.04.2011 р.) та засіданням наглядової ради (Протокол №1 від 19.04.2011 р.) обрано Борисенка Семена Івановича.
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 19.04.2011 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №15 від 19.04.2011 р.), в зв'язку з вимогою Закону України "Про акціонерні товариства" про обрання наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.


Посадова особа Кириченко Оксана Станіславівна (Паспорт: серія СН номер 846978 виданий 26.06.1998 р. Печерським РУГУ МВС України в м. Києві), яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,1089%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки
На дану посаду загальними зборами акціонерів (Протокол №15 від 19.04.2011 р.) обрано Кириченко Оксану Станіславівну.


Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 19.04.2011 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №15 від 19.04.2011 р.), в зв'язку з вимогою Закону України "Про акціонерні товариства" про обрання наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.
Посадова особа Можар Василь Михайлович (Паспорт: серія СО номер 018085 виданий 19.03.1999 р. Харківським РУГУ МВС України в м. Києві), яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
На дану посаду загальними зборами акціонерів (Протокол №15 від 19.04.2011 р.) обрано Жука Андрія Костянтиновича.


Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 19.04.2011 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №15 від 19.04.2011 р.) в зв'язку із затвердженням зборами одноосібного виконавчого органу Товариства.
Посадова особа Корпусев Юрій Олександрович (Паспорт: серія СМ номер 957049 виданий 18.09.2007 р. Києво-Святошинським РВГУ МВС України в Київській області), яка займала посаду Голова Правління, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.
Згідно рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №15 від 19.04.2011р.) обрано одноосібний виконавчий орган Товариства в особі генерального директора Корпусева Юрія Олександровича.
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 19.04.2011 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №15 від 19.04.2011 р.), в зв'язку із затвердженням зборами одноосібного виконавчого органу Товариства.


Посадова особа Доценко Михайло Миколайович (Паспорт: серія СО номер 101412 виданий 04.03.1999 р. Залізничним РУГУ МВС України в м. Києві), яка займала посаду Член Правління, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0014%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 16 років.
Оскільки, загальними зборами акціонерів (Протокол №15 від 19.04.2011 р.) обрано одноосібний виконавчий орган, на дану посаду ніхто призначатись не буде.


Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 19.04.2011 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №15 від 19.04.2011 р.), в зв'язку із затвердженням зборами одноосібного виконавчого органу Товариства.
Посадова особа Суткович Лідія Олексіївна (Паспорт: серія СН номер 480353 виданий 13.05.1997 р. Харківським РУГУ МВС України в м. Києві), яка займала посаду Член Правління, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 6 років.
Оскільки, загальними зборами акціонерів (Протокол №15 від 19.04.2011 р.) обрано одноосібний виконавчий орган, на дану посаду ніхто призначатись не буде.


Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 19.04.2011 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних  зборів акціонерів (Протокол №15 від 19.04.2011 р.), в зв'язку із затвердженням зборами одноосібного виконавчого органу Товариства.
Посадова особа Алієв Ельчин Ханкулу огли (Паспорт: серія СН номер 310866 виданий 10.10.1996 р. Рядянським РУГУ МВС України в м. Києві), яка займала посаду Член Правління, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,366%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років
Оскільки, загальними зборами акціонерів (Протокол №15 від 19.04.2011 р.) обрано одноосібний виконавчий орган, на дану посаду ніхто призначатись не буде.


Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 19.04.2011 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №15 від 19.04. 2011 р.), в зв'язку із затвердженням зборами одноосібного виконавчого органу Товариства.
Посадова особа Сович Віра Петрівна (Паспорт: серія СО номер 993570 виданий 03.07.2002 р. Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києві), яка займала посаду Член Правління, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки.
Оскільки, загальними зборами акціонерів (Протокол №15 від 19.04.2011 р.) обрано одноосібний виконавчий орган, на дану посаду ніхто призначатись не буде.
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 19.04.2011 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №15 від 19.04.2011 р.), в зв'язку із затвердженням зборами одноосібного виконавчого органу Товариства.


Посадова особа Рибалка Леся Михайлівна (Паспорт: серія НС номер 968934 виданий 12.04.2001 р. Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області), яка займала посаду Член Правління, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.
Оскільки, загальними зборами акціонерів (Протокол №15 від 19.04.2011 р.) обрано одноосібний виконавчий орган, на дану посаду ніхто призначатись не буде.
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 19.04.2011 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №15 від 19.04.2011 р.), в зв'язку з вимогою Закону України "Про акціонерні товариства" про обрання ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування.


Посадова особа Подлужна Марія Феліксівна (Паспорт: серія СО номер 517915 виданий 20.02.2001 р. Харківським РУГУ МВС України в м. Києві), яка займала посаду Голова Ревізійної комісії, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки
На дану посаду загальними зборами акціонерів (Протокол №15 від 19.04.2011 р.) обрано Подлужну Марію Феліксівну.


Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 19.04.2011 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №15 від 19.04.2011р.) та рішення засідання наглядової ради (Протокол №1 від 19.04.2011р.).
Посадова особа Борисенко Семен Іванович (Паспорт: серія СН номер 360056 виданий 10.12.1996 р. Дніпровським РУГУ МВС України в м. Києві), призначена на посаду Голова Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,1198%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: голова правління ВАТ "ЗСТЗ", голова наглядової ради ВАТ "Трест Київспецбуд".
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 6601 акцій (0,1198%).
Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 19.04.2011 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №15 від 19.04.2011 р.)


Посадова особа Кириченко Оксана Станіславівна (Паспорт: серія СН номер 846978 виданий 26.06.1998 р. Печерським РУГУ МВС України в м. Києві), призначена на посаду Член Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,1089%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: директор ТОВ "Стека-Стиль", голова правління ВАТ "Деревообробний комбінат №7".
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 6000 акцій (0,1089%)
Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 19.04.2011 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №15 від 19.04.2011 р.).


Посадова особа Борисенко Іван Семенович (Паспорт: серія СН номер 360056 виданий 10.12.1996 р. Дніпровським РУГУ МВС України в м. Києві), призначена на посаду Член Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: ВАТ "ЗСТЗ" - начальник цеху, директор ТОВ "Перший трубний завод".
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 19.04.2011 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №15 від 19.04.2011 р.).


Посадова особа Рибалка Леся Михайлівна (Паспорт: серія НС номер 968934 виданий 12.04.2001 р. Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області), призначена на посаду Член Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності:  ВАТ "Трест Київспецбуд" - начальник юридичного відділу.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.


Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 19.04.2011 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №15 від 19.04.2011 р.), як представник юридичної особи - акціонера  ВАТ ХК "Київміськбуд".
Посадова особа Жук Андрій Костянтинович (Паспорт: серія СО номер 329604 виданий 13.02.2000 р. Печерським РУГУ МВС України в м. Києві), призначена на посаду Член Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: заступник начальника управління корпоративної політики ВАТ ХК "Київміськбуд".
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 19.04.2011 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №15 від 19.04. 2011 р.).


Посадова особа Подлужна Марія Феліксівна (Паспорт: серія СО номер 517915 виданий 20.02.2001 р. Харківським РУГУ МВС України в м. Києві), призначена на посаду Голова Ревізійної комісії.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: начальник планово-економічного відділу ВАТ "Деревообробний комбінат №7", ВАТ "Трест Київспецбуд" - заступник голови правління з економічних питань.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.


Рішення про призначення прийнято засіданням наглядової ради (Протокол №2 від 19.04.2011 р.)
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №15 від 19.04.2011 року) про обрання одноосібного виконавчого органу.
Посадова особа Корпусев Юрій Олександрович (Паспорт: серія СМ номер 957049 виданий 18.09.2007 р. Києво-Святошинським РВГУ МВС України в Київській області), призначена на посаду Генеральний директор.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 4 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: генеральний директор ТОВ "Алес-буд", голова правління ВАТ "Трест Київспецбуд"
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0  акцій.

сайт создан компанией сайт разработан компанией Эффект