Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента
Публічне акціонерне товариство «Трест Київспецбуд»

1.2. Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
04012744

1.4. Місцезнаходження емітента
04070 Київ Спаська, 31-Б

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(044)417-81-56 (044)417-75-18

1.6. Електронна поштова адреса емітента
tksb@ukr.net

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.tksb.kiev.ua
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення.

Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

Рішення про звільнення прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ "Трест Київспецбуд" 23.05.2012 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення акціонерів (протокол № 17 від 23.05.2012 р.).
Посадова особа ТОВ "АММА-КБ" в особі представника юридичної особи Борисенко Ганни Іванівни (Код ЄДРПОУ  34352921 ), яка займала посаду Голова Наглядової ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 51,3459%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.

Позачерговими загальними зборами акціонерів обрано новий склад Наглядової ради.

Рішення про звільнення прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ "Трест Київспецбуд" 23.05.2012 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення акціонерів (протокол №17 від 23.05.2012 р.).

Посадова особа АТ ХК "Київміськбуд" в особі представника юридичної особи Герасименко Олени Вікторівни (Код ЄДРПОУ  23527052), яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 25,0001%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.

Позачерговими загальними зборами акціонерів обрано новий склад Наглядової ради.

Рішення про звільнення прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ "Трест Київспецбуд" 23.05.2012 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення акціонерів (протокол № 17 від 23.05.2012 р.).

Посадова особа Кириченко Оксана Станіславівна (Паспорт: серія СН номер 846978 виданий 26.06.1998 р. Печерським РУГУ МВС України в м. Києві), яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,1089%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.

Позачерговими загальними зборами акціонерів обраний новий склад Наглядової ради.

Рішення про звільнення прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ "Трест Київспецбуд" 23.05.2012 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення акціонерів (протокол № 17 від 23.05.2012 р.).

Посадова особа Борисенко Іван Семенович (Паспорт: серія СН номер 360040 виданий 10.12.1996 р. Дніпровським РУГУ МВС України в м. Києві), яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.

Позачерговими загальними зборами акціонерів обрано навий склад Наглядової ради.

Рішення про звільнення прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ "Трест Київспецбуд" 23.05.2012 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення акціонерів (протокол № 17 від 23.05.2012 р.).

Посадова особа Суткович Лідія Олексіївна (Паспорт: серія СН номер 480353 виданий 13.05.1997 р. Харківським РУГУ МВС України в м. Києві), яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 міс.

Позачерговими загальними зборами акціонерів  обрано новий склад Наглядової ради.

Рішення про призначення прийнято позачергові загальні збори акціонерів ПАТ "Трест Київспецбуд" 23.05.2012 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі рішення акціонерів (протокол № 17 від 23.05.2012 р.).
Посадова особа ТОВ "АММА-КБ" (Код ЄДРПОУ 34352921 ), призначена на посаду Член Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 51,3459%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: ТОВ "АММА-КБ" є юридичною особою.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 2830163простих іменних акцій.

Рішення про призначення прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ "Трест Київспецбуд" 23.05.2012 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі рішення акціонерів ( протокол № 17 віл 23.05.2012 р.).

Посадова особа Публічне акціонерне товариство ХК "Київміськбуд" (Код ЄДРПОУ  23527052 ), призначена на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 25,0001%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: ПАТ ХК "Київміськбуд" є юридичною особою.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1377993 простих іменних  акцій.

Рішення про призначення прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ "Трест Київспецбуд" 23.05.2012 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі рішення акціонерів ( протокол № 17 від 23.05.2012 р.).

Посадова особа Приватне акціонерне товаритсво "Сучасне будівництво" (Код ЄДРПОУ 32448920  ), призначена на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 7,5372%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: ПрАТ "Сучасне будівництво" є юридичною особою.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 415446 простих іменних акцій.

Рішення про призначення прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ "Трест Київспецбуд" 23.05.2012 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі рішення акціонерів ( протокол № 17 від 23.05.2012 р.).

Посадова особа Борисенко Іван Семенович (Паспорт: серія СН номер 360040 виданий 10.12.1996 р. Дніпровськими РУГУ МВС України в м. Києві), призначена на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: ТОВ "Перший трубний завод", директор;  ВАТ "ЗСТЗ" начальник цеху.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Рішення про призначення прийнято позачерговими зборами акціонерів ПАТ "Трест Київспецбуд" 23.05.2012 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі рішення акціонерів ( протокол № 17 від 23.05.2012 р.).

Посадова особа Кириченко Оксана Станіславівна (Паспорт: серія СН номер 846978 виданий 26.06.1998 р.

Печерським РУГУ МВС України в м. Києві), призначена на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,1089%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: ПАТ "Деревообробний комбінат № 7", директор; ТОВ "Стека-Стиль", директор

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 6000 простих іменних акцій.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2.
Генеральний директор


Борисенко С.І.
  (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
  М. П.
(дата)

<< Назад

сайт создан компанией сайт разработан компанией Эффект